Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Лист Міністерства освіти і науки України від15.04.2011 №1/9-289"Щодо опрелюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків".
Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000  №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування.
Листи Міністерства освіти і науки України від 05.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», від 09.04.2012  № 1/9-272 , від  05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків».

 

       

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА СПОНСОРІВ

 

 

               Реквізити:

 

Реквізити для благодійних внесків:
ГУДКСУ в Харківській області
МФО 851011
код 02146280
Розрахунковий рахунок дошкільних навчальних закладів – UA068201720314221003301026141 - в натуральному вигляді; UA318201720314291003302026141 - в грошовому вигляді;

Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради                                                                                      

код 24343101