Нормативна база щодо благодійних внесків

 

 

 Нормативно-правовові документи щодо залучення благодійної допомоги

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000 № 1222

Розпорядження КМУ «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19.08.2009 № 1007-р

Наказ Мінфіну «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 17.06.2016 № 553

Лист МОН «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013 № 1/9-608

Лист МОНмолодьспорту «Щодо благодійних внесків» від 09.04.2012 № 1/9-272

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, зареєстрований в Мін’юсті від 17.01.2013 № 130/22662

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938 (в редакції від 11.01.2019)

Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103

Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-608 від 05.09.2013 року "Щодо благодійних внесків"

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-272 від 09.04.12 року "Щодо благодійних внесків"