Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Охорона праці

 

Охорона праці та попередження травматизму

          

         Робота по охороні праці в дошкільному навчальному закладі №417 здійснюється відповідно до:

 • Законів України "Про охорону праці" (2694-12),
 • Про освіту" (1060-12 )
 •  «Про дорожній рух»,
 •  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
 •  Кодекс цивільної оборони
 • «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,
 • «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,
 • «Про колективні договори і угоди»,
 •  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,
 •  Кодексу законів про працю України із змінами та доповненнями,
 • Основ законодавства України про охорону здоров’я,
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах ,
 • Орієнтовної інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально – виховного процесу та інших міжгалузевих нормативних документів з питань охорони праці, положень та інструкцій що діють в закладі.

         «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу у дошкільному навчальному закладі №417» визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників. Відповідно цього Положення, Плану роботи ДНЗ на рік складена та затверджена наказом завідувача Циклограма роботи ДНЗ №417 з питань охорони праці.

         На робочих місцях створені умови праці відповідно до нормативно – правових актів, забезпечується дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

         В закладі створена служба з охорони праці, визначена система організації з охорони праці, обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників

Інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей та працівників ДНЗ (учасники навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 (z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і  науки України від 18.04.2006 N 304 (z 0806-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680, Положення про навчання з питань охорони праці дошкільного навчального закладу №417.

 

         Роботу дошкільного навчального закладу з охорони праці можна умовно розділити на три напрямки;

        

З метою створення безпечних умов праці в дошкільному навчальному закладі щорічно:

 • підводяться підсумки роботи з охорони праці (з питань ОП, ПТБ, ПТЕ та ППБ, ПС та гігієни труда), висновки про проведену роботу оформляються наказом завідувача по ДНЗ;
 • після оформлення Акта виконання узгоджуються з головою профкому Комплексні заходи з питань охорони праці, техніки безпеки, техніки експлуатації, пожежної безпеки, санітарії та гігієни;
 • підводяться підсумки роботи за рік по виконанню заходів щодо запобігання дитячого травматизму, висновки про проведену роботу оформляються наказом завідувача;
 • видається наказ завідувача «Про профілактичну роботу по запобіганню нещасних випадків та дитячого травматизму в ДНЗ №417»;
 • два рази на рік видаються накази завідувача «Про охорону життя і здоров’я дітей»;
 • видається наказ завідувача «Про організацію роботи з безпеки діяльності учасників навчально - виховного процесу;
 • видається наказ «Про профілактичну роботу по запобіганню травматизму невиробничого характеру»;
 • наказом завідувача затверджуються заходи профілактики травматизму невиробничого характеру;
 • наказом завідувача затверджуються протипожежні заходи на календарний рік;
 • видається наказ про підсумки роботи з цивільної оборони за рік та заходи на наступний календарний рік.
 • видається наказ завідувача про підсумки виконання плану підготовки керівного, командно-начальницького складу,  невоєнізованих формувань ЦЗ, робітників та службовців об`єкту з цивільної оборони за рік  та завданнях на наступний календарний рік;
 • видається наказ завідувача про організацію і ведення цивільного захисту та призначення управління і невоєнізованих формувань на календарний рік;
 • видається наказ завідувача про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень та створення добровільної пожежної дружини;
 • призначається відповідальний: за електрогосподарство; у сфері поводження з відходами й організації їхнього первинного обліку; за безпечну та належну експлуатацію електроустановок;
 • видаються накази завідувача про організацію роботи щодо безпечної експлуатації обладнання та мереж; про підготовку теплових мереж до експлуатації в осінньо - зимовий період;
 • видається наказ завідувача про створення служби з охорони праці.
 • Видаються сезонні накази та накази за потребами:
 • про затвердження інструкцій, положень, програм, маршрутів, тощо;
 • направлення на курси цивільної оборони;
 • про попередження травматизму при ожеледиці та на льоду; Про заходи щодо попередження дитячого травматизму в осінній період,
 • про заходи щодо профілактики грипу та ГРВІ; захворювань дітей; шлунково - кишкових інфекційних захворювань у дітей;
 • про проведення Тижня безпеки дитини
 • про тиждень знань правил безпеки життєдіяльності;
 • про День охорони праці;
 • про День цивільної оборони
 • про посилення пожежної безпеки у весняно літний період; осінньо – зимовий період;
 • про підготовку будівлі та прилеглої території до експлуатації в осінньо - зимовий періоду
 • про заходи щодо посилення контролю за ТБ виконання охоронних робіт;
 • про попередження травматизму та аварійних ситуацій;
 • про проведення робіт по дератизації та дезінсекції;
 • про виконання заходів щодо попередження травматизму учасників навчально - виховного процесу;
 • про проведення огляду - конкурсу захисних споруд;
 • про проведення ремонтно - опоряджувальних робіт;
 • про заходи щодо енергозбереження;
 • про недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період;
 • про персональну відповідальність працівників ДНЗ № 417 за додержання вимог
 • правил пожежної безпеки;;
 • про проведення навчання та перевірки знань з питань ОП;
 • про роботу ДНЗ у надзвичайній епідемічній ситуації;
 • про додаткові заходи щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально виховного процесу;
 • про поводження з небезпечними відходами;
 • про заборону використання піротехнічних виробів;
 • про посилення протипожежного режиму під час святкування Новорічних та Різдвяних свят;
 • про затвердження графіка проведення святкових ранків, розваг та призначення відповідальних за виконання правил пожежної безпеки, ТБ, ОП, при проведенні культурно-масових заходів.

 

         Щоквартально робиться аналіз та складається  звіт про виконання заходів щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, а саме:

 • про виконання комплексного заходів щодо попередження в установі надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо – зимовий період;
 • про хід виконання програми забезпечення протипожежної безпеки
 • про травматизм на виробництві за рік;
 • про травматизм під час навчального процесу ДНЗ за рік;
 • про травматизм у роботі зі смертельними наслідками серед вихованців ДНЗ за рік.

Наказом завідувача призначаються  відповідальні за дотримання протипожежного режиму та охорони праці в ДНЗ, на території та по кожному окремому приміщенню, складається  маршрут руху сторожів.

 

Медогляди працівників проводяться при прийомі на роботу і періодичні двічі на рік.

 

         Робота з охорони праці розпочинається при прийнятті працівника в ДНЗ:

 • керівником структурного підрозділу (помічником завідувача по господарчій частині, вихователем – методистом) проводиться первинний інструктаж працівника, робиться запис в Журнал реєстрації первинних інструктажів, під особистий підпис учасників ;
 • наказом завідувача працівнику призначається стажування, перед початком якого працівнику проводиться інструктаж на робочому місці керівником структурного підрозділу. В наказі обумовлено: кількість змін стажування, керівник стажування, дата та час перевірки знань з охорони праці для допуску до самостійної роботи. Керівником структурного підрозділу робиться запис  в журналі реєстрації інструктажів про інструктаж на робочому місті, призначення кількості змін стажування під особистий підпис працівника та інструктора;
 • після перевірки знань, та встановлення працівнику групи електробезпеки, завідувач видає наказ про допуск працівника до самостійної роботи.

         Відповідно до затверджених наказом завідувача графіку інструктажів, проводяться повторні інструктажі:

 • працівникам харчоблоку та пральні – 1 раз на три місяці;
 • іншим працівникам – 1 раз на 6 місяців.

Результати інструктажів також реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під особистий підпис учасників інструктажів.

 

         Відповідно до графіку перевірки знань, затверджених наказом завідувача:

 • видається наказ завідувача «Про проведення навчання та перевірки знань з охорони праці», в якому затверджується розклад проведення навчань, закріплюються за групами відповідальні для проведення навчань,  затверджується розклад перевірки знань, призначається комісія для перевірки знань працівників.
 • проводиться перевірка знань працівника та оформляється протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці під особистий підпис членів комісії

         Відповідно до потреб з працівниками проводяться позапланові, цільові інструктажі, про що робиться запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під особистий підпис учасників інструктажу.

 

         Відповідно до чинного законодавства в дошкільному навчальному закладі створені та ведуться наступні документи з питань охорони праці;

 •  Комплексні заходи з питань охорони праці, техніки безпеки, техніки експлуатації, пожежної безпеки, санітарії та гігієни;
 •  Акт приймання закладу і його готовності до нового навчального року;
 •  Протоколи перевірки стану захисного заземлення, ізоляції електромережі і випробувань електрозахисних засобів;
 •  інструкції: з охорони праці та з безпеки діяльності для всіх категорій працівників, на кожне робоче місце, кожен вид робіт (Додаток №2.18); з експлуатації обладнання, системи опалення; з пожежної безпеки; з організації охорони життя і здоров’я дітей;
 •   положення: «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу у дошкільному навчальному закладі №417; «Про навчання з питань охорони праці дошкільного навчального закладу»; «Про службу охорони праці»; «Про пожежно – технічну комісію дошкільного навчального закладу №417».
 •    журнали реєстрації: інструкцій з охорони праці на підприємстві; обліку та видачі інструкцій з охорони праці, нещасних випадків невиробничого характеру; потерпілих від нещасних випадків; нещасних випадків з вихованцями; первинних інструктажів; інструктажів з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці; обліку присвоєння І кваліфікаційної групи з електробезпеки не електротехнічного персоналу;
 • Програми: первинного інструктажу, інструктажу на робочому місці, навчання посадових осіб і спеціалістів; навчання дітей з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у дошкільному навчальному закладі;
 • білети для перевірки знань з охорони праці працівників;
 •  графіки: проведення чергових інструктажів з питань охорони праці, перевірки знань працівників з питань охорони праці.
 • іменні посадові інструкції на кожного працівника дошкільного закладу.
 • План евакуації;
 • Бланки Актів про нещасні випадки.